1.SÖZLEŞME TARAFLARI

İşbu sözleşmede bir tarafta Melen Rafting Tesisi diğer tarafta ürünü satın alan kişi (katılımcı olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır. Bu sözleşmede bahsi geçen şart ve kurallar ürünü satın alan katılımcı ile satın alma sürecinden başlayıp Melen Rafting Tesisi tarafından verilen hizmetin tamamlanmasına kadar arada geçen süreyi kapsar.Her iki tarafın mutluluğu ve haklarını korumak amaçlı çerçeveleri net olarak belirlenmiş sözleşme mahiyetindedir.
2. Aktiviteler paket olarak satışa sunulmaktadır. Katılımcılar paket içeriğini satış sayfasından inceleyerek kendilerine uygun gördükleri paketleri alma hakkına sahiptir.
3. Rafting sporunun tehlikeli sonuçlar doğurma riskinin bulunduğunu Melen Rafting Tesisi olarak belirttiğimizi, paketi satın alan katılımcılarda bu riski kabul etmektedir.
4. Melen Rafting Tesisi olarak katılımcılarımızın güvenliğini sağlamak adına kurallar koyabiliriz. Bu kurallar grubun mutluluğu adına konulmuş kurallardır. Tur esnasında grubun mutluluğu ve huzurunu bozacak ve toplumun örf ve ilkeleri ile değerlerine ters düşecek türden davranışlar ve söylemlerde bulunan katılımcıyı program Yöneticilerinin ihraç etme hakkı ve yetkisi bulunmaktadır. Herhangi bir nedenle programdan ihraç edilen kişiye herhangi bir geri ödeme yapılmaz.İhraç etme hakkı kişinin değil kampa katılan katılımcılarının çoğunluğunun vereceği karar birlikteliği ile organizasyonu yöneten organizatörlerin inisiyatifine bağlıdır.
5. TARİH DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI
Katılımcılarımız aktivite tarihine üç (3) gün kalana kadar tarih değişikliklerini tarafımıza bildirmelidirler. Bildirmedikleri takdirde değişiklik yapma hakkını kaybederler. Katılamadıkları aktivite programının ücret iadesi söz konusu değildir.
6.BİR BAŞKASINA HAK DEVRİ
Katılımcı herhangi bir sebeble satın almış olduğu aktivite paketini bir başkasına devredebilir.Bu durumda; devredeceği kişinin katılım şartlarına haiz olması gerekmektedir. Ayrıca devreden kişi tarafımıza en az 3 gün öncesinden email atarak veya yazılı olarak bildirmek durumundadır.Bildirim yapılmaksızın devir yapılamaz bundan dolayı herhangi bir ücret iadesi yapılamaz.
7.ÖDENEN BEDELİ SAKLI TUTMA HAKKI
Katılımcılar almış oldukları aktivite programına katılamıyacaklarını en az yedi(7) gün önceden bildirmeleri kaidesi ile tarafımıza yazılı olarak bildirerek ücretlerinin daha sonra başka aktiviteler de kullanmak üzere Melen Rafting Tesisinde kalmasını talep edebilirler. Rezervasyon senesinide kapsayacak şekilde 2 yıl içerisinde kullanılmayan ve daha önceden saklı tutulmuş miktarın geri odemesi mümkün değildir. Kişinin hakkı yanmaktadır.
8. İPTAL İADE
Katılımcılar her ne sebeple olursa olsun beş (5) gün içerisinde iptal kararını tarafımıza bildirmeleri halinde havale, kdv, komisyon masrafları vs. düşülerek geri kalan ödemelerini alabilmektedir.
9. Organizasyonu gerçekleştiren ekibin, beklenilmeyen doğal şartların değişmesi veya Türkiye cumhuriyeti resmi makam ve kurumların işleyişinin değişmesinden sebeple ortaya çıkabilecek ve buna benzer durumlara istinaden bildirim yapmaksızın Tatil programında ekleme ve çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda katılımcının onayı gerekmediği gibi, kendisine iptal veya tazminat hakkı doğurmaz.Ancak Melencirafting rafting organizasyonu katılımcı memnuniyetini herşeyin üzerinde tuttuğundan sebeple kişilerin haklarını inciten bir eylem ve art niyet içerisinde davranış göstermemekle yükümlüdür.Kişilerin mutluluğu ve güvenliği etkileyecek sebepler hasıl olduğu takdirde bu durum grup liderleri aracılığı ile tatil sürecinde katılımcılarımızla paylaşılacaktır.
10. Katılımcılar kayıt esnasında verdiği adres ve telefonların doğru olduğunu ve değişiklikler yazılı olarak bildirilmedikçe geçerli olduğunu kabul ve beyan ederler.

KATILIMCI KURALLARI VE SÖZLEŞMESİ

Kamp programının sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve kampa katılanların güvenliği için, katılımcıların uymakla yükümlü oldukları kurallar vardır. Ayrıca kamp organizasyonunu gerçekleştiren kurumun ve bu organizasyona katılan katılımcıların da bazı hakları vardır.

Geziler ve aktiviteler dışında katılımcılara verilen serbest zamanların sonunda katılımcıların belirtilen noktaya dönmeleri gerekmektedir.

Çevre gezileri ve aktiviteler esnasında izin verilen serbest zamanlar dışında, katılımcıların grubu terk etmemeleri ve verilen zamanlara uymaları gerekmektedir.Katılımcıların kendilerinden kaynaklanan sebeblerle programlarını aksatmaları onlara herhangi bir tazminat hakkı doğurmaz.

Katılımcılar grubun ve diğer katılımcıların huzurunu bozacak, kamp işleyişini ve programını aksatacak, kamp tesisine ve malzemelerine zarar verecek, kendilerinin ve başkalarının hayatını tehlikeye atacak, kanunlara karşı gelecek, doğaya ve çevreye zarar verecek tutum ve davranışta bulunmaları ve bunlara yol açabilecek derecede aşırı alkol alınması yasaktır.

Ayrıca Kamp tesisine kanunlarca yasak olan keyif verici maddeler getirilmesi ve kamp süresi boyunca kullanılması kesinlikle yasaktır.

Aktiviteler ve geziler esnasında, katılımcıların güvenlik ve emniyet tedbirlerine riayet etmeleri gerekmektedir. Aksi durumda sorumluluk katılımcıya aittir.

Kaydı kesinleşen katılımcılar, yukarıdaki kuralları, mahfuz hakları ve katılımcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar.

Melen Rafting Tesisi
Dokuzdeğirmen köyü Cumayeri DÜZCE
Serdal ÇAKMAK
0534 415 88 03